Om oss

Fredriksborg er et investeringsselskap med base i Fredrikstad, med kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av bolig- og næringseiendom. Gjennom Fredriksborg Eiendom er vi en av Østfolds ledende eiendomsaktører, og kjøper, utvikler og forvalter eiendom i Østfold og søndre Akershus. Gjennom vårt eierskap i Scala Eiendom er vi med å utvikle og drifte sterke kjøpesentere i Sør-Norge, med fokus på nærhet, modernitet og daglig handel. Felles for all vår virksomhet er at vi har en langsiktig, aktiv og bevisst holdning til kvalitet, byutvikling, arkitektur og miljø, samtidig som vi gjennom skikkelighet og kompetanse skaper positive resultater for kundene og samarbeidspartnere våre.

Fredriksborg Eiendom er kjernen av Fredriksborg-konsernet, og har en heleid eiendomsportefølje på ca 100 000 kvadratmeter. I tillegg forvalter vi ytterligere 15 000 kvadratmeter gjennom ulike deleierskap. Fredriksborg Eiendom har som mål å være den ledende eiendsomsaktøren i Østfold og søndre Akershus, og å være den foretrukne samarbeidspartneren for leietaker og eiendomsbesittere i området. Vi legger avgjørende vekt på gode beliggenheter, en tydelig profil på hver eiendom, konkurransedyktige bokostnader for leietakerne og markedets beste service og oppfølging. Fredriksborg Eiendom er lokalisert i Fredrikstad og har 15 ansatte fordelt på utleie, forvaltning, utvikling, drift, regnskap og finans.

Miljø

Fredriksborg har som mål å prioritere miljø- og klimaeffektivitet i alle bygg, og på noen prosjekter bidra til å flytte grenser. Ved å jobbe strukturert og målrettet miljømessig med eiendommene våre, sikrer vi også at leietakerne har arealeffektive, trivelige og kostnadseffektive lokaler. Samtidig bidrar vi positivt til miljøet rundt oss. I 2014 ferdigstilte vi eiendommen Wilberg Atrium, et energiklasse A bygg og det første bygget i Østfold som er klassifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden BREEAM. Fredriksborg er medlem av Grønn Byggallianse.

Last ned vår miljøplan

Historie

Fredriksborg har røtter tilbake til 1946 da Olav Fredriksen tok over grønnsakshandleren Vegetar AS. Vegetar ekspanderte og fikk etterhvert flere butikker, og da Olavs sønn Petter Fredriksen overtok bedriften i 1966 utviklet han også Vegetar til å bli en betydelig grønnsaksgrossist. Parallellt med grønnsaksvirksomheten begynte Petter utover 60- og 70-tallet å investere i eiendom, og da Vegetar i 1993 ble solgt til BAMA ble kjernevirksomheten i hovedsak rettet mot eiendom og eiendomsutvikling. I 2008 overtok Morten Olav Fredriksen etter sin avdøde far, og selskapet eies og styres i dag av Christina Fredriksen, og brødrene Morten Olav, Erik Magnus og Martin Petter Fredriksen.

Vår historie

Ansatte

Morten Olav Fredriksen

Tore Fredriksen

Tor Øyvind Andersen

Christina Fredriksen

Vidar Solberg

Simon Lund

Bjørge Øiestad

Karianne Johansen

Håvard Stenshorne

Ingegjerd Anthonsen

Britt Falkenhaug

Heidi Kristiansen

Sandra Pettersson

Asbjørn Johansen

Thomas Eriksen

Espen Åneby

Morten Schottmann