Om oss

Fredriksborg er et investeringsselskap med base i Fredrikstad, med kjernevirksomhet innenfor forvaltning og utvikling av bolig- og næringseiendom. Gjennom Fredriksborg Eiendom er vi en av søndre Vikens ledende eiendomsaktører, og kjøper, utvikler og forvalter eiendom i tidligere Østfold og søndre Akershus. Gjennom vårt eierskap i Scala Eiendom er vi med å utvikle og drifte sterke kjøpesentere i rundt om i Norge, med fokus på nærhet, modernitet og daglig handel. Felles for all vår virksomhet er at vi har en langsiktig, aktiv og bevisst holdning til kvalitet, byutvikling, arkitektur og miljø, samtidig som vi gjennom skikkelighet og kompetanse skaper positive resultater for kundene og samarbeidspartnere våre.

Fredriksborg Eiendom er kjernen av Fredriksborg-konsernet, og har en heleid eiendomsportefølje på ca 120 000 kvadratmeter. I tillegg forvalter vi ytterligere 30 000 kvadratmeter gjennom ulike deleierskap. Fredriksborg Eiendom har som mål å være den ledende eiendsomsaktøren i søndre Viken, og å være den foretrukne samarbeidspartneren for leietaker og eiendomsbesittere i området. Vi legger avgjørende vekt på gode beliggenheter, en tydelig profil på hver eiendom, konkurransedyktige bokostnader for leietakerne og markedets beste service og oppfølging. Fredriksborg Eiendom er lokalisert i Fredrikstad og har 22 ansatte fordelt på utleie, forvaltning, utvikling, drift, regnskap og finans.

Miljø

Fredriksborg har som mål å være en miljøbevisst eiendomsaktør. Derfor prioriterer vi miljø- og klimatiltak i alle våre bygg, og jobber målrettet for å gjøre våre eiendomsportefølje minst mulig energi- og karbontrengende. Samtidig er vi også opptatt av å se vår virksomhet i et større bærekraftsmessig perspektiv. Bærekraft handler om mer enn miljø, og som ansvarlig by- og eiendomsutvikler har vi et større ansvar enn bare det som kan måles i energiforbruk eller utslipp av CO2.

For å strukturere vårt arbeid med miljø- og bærekraft har vi utarbeidet en Miljø- og bærekraftsplan. Planen definerer de overordnede retningslinjer vi skal styre vår virksomhet etter, samtidig som den konkretiserer målsettinger vi ønsker å oppnå i planperioden. Planen er forankret i selskapets forretningsstrategi, og revideres hvert tredje år. Gjeldende plan strekker seg over perioden 2024-2026.

Last ned vår miljøplan

Historie

Fredriksborg har røtter tilbake til 1946 da Olav Fredriksen tok over grønnsakshandleren Vegetar AS. Vegetar ekspanderte og fikk etterhvert flere butikker, og da Olavs sønn Petter Fredriksen overtok bedriften i 1966 utviklet han også Vegetar til å bli en betydelig grønnsaksgrossist. Parallellt med grønnsaksvirksomheten begynte Petter utover 60- og 70-tallet å investere i eiendom, og da Vegetar i 1993 ble solgt til BAMA ble kjernevirksomheten i hovedsak rettet mot eiendom og eiendomsutvikling.

Petter Fredriksen gikk bort i 2002. I 2008 overtok Morten Olav Fredriksen styringen av virksomheten etter sin avdøde far, og samlet konsernets virksomhet under merkenavnet Fredriksborg. Selskapet eies og styres i dag av Christina Louise Fredriksen, og brødrene Morten Olav, Erik Magnus og Martin Petter Fredriksen.

Vår historie

Ansatte

Morten Olav Fredriksen

Administrerende direktør

T: 69 35 41 80

morten.fredriksen​@fredriksborg.no

Tore Fredriksen

Karianne Johansen

Tor Øyvind Andersen

Christina Fredriksen

Vidar Solberg

Simon Lund

Bjørge Øiestad

Torkil Andreassen

Ina Tangen

Håvard Stenshorne

Britt Falkenhaug

Mona Kjenstad

Lene Helgesen

Heidi Kristiansen

Sandra Pettersson

Kirsti Mikalsen

Kontraktsforvalter / Regnskapsfører

T: 69 35 41 80 M: 98 23 31 30

Kirsti.mikalsen​@fredriksborg.no

John Olav Aarum

Thomas Eriksen

Espen Åneby

Morten Schottmann

Styret

Tommy Korneliussen

Styreleder

Tommy har lang erfaring fra norsk næringsliv og dagligvarebransjen. Tommy har arbeidet i 28 år i Joh.Johannson/Norgesgruppen systemet, hvorav seks år som konsernsjef. Tommy sitter i dag i en rekke styrer, blant annet i AKA og i Mestergruppen.

Martin Gjølme

Martin jobber som partner i Summa Equity. Han jobbet tidligere som investeringsdirektør i Sole Kapital, som blant annet eier 50% av Aspelin Ramm Gruppen, 3i Group Private Equity og Mckinsey & Company. Martin sitter i dag i styret i Exabel, og har tidligere vært styremedlem i Spacemaker, OneMed og Lekolar. Martin er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Ingrid K. Høstmælingen

Ingrid er utdannet jurist fra UiO. Hun har lang erfaring som forretningsadvokat, og er i dag partner i advokatfirmaet Wikborg Rein hvor hun leder firmaets fagområde for næringseiendom. Ingrid arbeider i hovedsak med transaksjoner, leiekontraktsforhandlinger og løpende rådgivning til både finansielle og industrielle eiendomsaktører.

Christina Fredriksen

Christina er hovedaksjonær i Fredriksborg, og innehar selskapets A-aksjer. Christina er utdannet sosionom, men har siden 2002 kun arbeidet innenfor Fredriksborg konsernet. Christina representerer Fredriksborg i flere styrer, og er også initiativtaker og styremedlem i Stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad.

Erik Magnus Fredriksen

Magnus jobber til daglig som leder for Eiendom og Forvaltning i Scala Eiendom, et av norges største kjøpesenterselskap, hvor han har vært ansatt siden oppstarten i 2012. Magnus er utdannet ved NHH, og har en MSc i Strategi og Ledelse. Magnus har sittet i styret i Fredriksborg siden 2008.

Gunnar Bøyum

Gunnar er tidligere konsernsjef i Aspelin Ramm Gruppen AS og har videre bakgrunn fra en rekke lederstillinger og verv innen eiendomsrelatert virksomhet. Gunnar har i dag flere styreverv i selskaper som blant annet Handelsbanken, Nova Spectrum, Strawberry Brothers og Stor Oslo Eiendom.

Martin Petter Fredriksen

Martin jobber som COO i Dignio AS, som også er et av Fredriksborg Investors porteføljeselskaper. Maritin har tidligere arbeidet i PwC sin Deal Strategy avdeling, og i DNB Invesment Banking i New York. Martin har en MSc. i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Martin er også daglig leder i Fredriksborg Investor.