Porteføljeselskaper

Værste AS

Værste AS eier og utvikler det gamle FMV-området i Fredrikstad. Området er på ca 650 mål, det vil si ca. like stort som eksisterende Fredrikstad sentrum. Per i dag er ca 75 000 kvadratmeter næringsarealer ferdig utviklet eller under utvikling. For området under ett er det potensiale for ytterligere 350 000 kvadratmeter næringsarealer og boliger. Fredriksborg har en eierandel på 34% i Værste AS.

Scala Eiendom AS

Scala Eiendom er et helnorsk eid kjøpesenterselskap, og norges fjerde største kjøpesenteraktør. Selskapet har som mål å være det fremste industrielle miljøet i Norge på forvaltning, drift og utvikling av handelseiendom. Scala har en portefølje på 20 kjøpesentere, og har flere prosjekter under utvikling. Felles for selskapets sentere er fokus på nærhet, modernitet og daglig handel. Fredriksborg har en eierandel på 34% i Scala Eiendom. 

Fredrick AS

Gjennom Fredrick investerer Fredriksborg i prosjekter som gjerne har en lengre tidshorisont, og hvor vi har med oss en eller flere partnere som utfyller vår kompetanse. Selskapets prosjekter omfatter både boligutvikling og utvikling av næringseiendom. Fredriksborg har en eierandel på 58,1% i Fredrick.

Restaurantgruppen AS

Restaurantgruppen driver Havnelageret Gastropub i Fredrikstad. Restaurantgruppen drev tidligere flere serveringssteder i Fredrikstad, men har de senere årene solgt unna sine øvrige konsepter og driver nå kun Havnelageret. Gastropuben ble åpnet i 2013 og har siden vært en stor suksess. Fredriksborg har en eierandel på 100% i Restaurantgruppen.