Vi setter spor etter oss

Fredriksborg sin visjon er enkel, men samtidig forpliktende. Det handler om å sette spor etter oss. Vi skal etterlate et positivt inntrykk, enten det er i møter med andre mennesker, som byutvikler, eller som eier, utvikler og forvalter av bygg. Vår kunnskap, kapital og engasjement skal investeres langsiktig, ikke med tanke på kortsiktig gevinst.

Markedets
beste service og
oppfølging
Vi skaper
byliv
Vi har en bevisst
holdning til arkitektur,
kvalitet og miljø

#våresuperhelter