Fredriksborg Investor

Fredriksborg Investor styrer konsernets finansielle investeringer utenom kjernevirksomheten. Selskapet har de siste årene investert i flere spennende oppstartsselskaper, og har som mål å bygge en portefølje av innovative og nyskapende selskaper med betydelig verdipotensial. Fredriksborg Investor ønsker å være en engasjert og langsiktig eier, som aktivt bidrar til å bygge ledende selskaper innenfor sitt segment. Vår investeringsfilosifi er å investere i selskaper som har bevist product market fit, en skalerbar forretningsmodell innenfor et vesentlig marked, og et eksepsjonelt godt team. 

Fredriksborg Investor forvalter også Fredriksborgs finansportefølje av markedsbaserte aksjer og verdipapirer.

Fredriksborgs Investor porteføljeselskaper: 

Dignio

Dignio er et helseteknolgiselskap som leverer medisinsk avstandsoppfølging. Deres system, Dignio Prevent, muliggjør at pasienter kan gjennomføre medisinske målinger som blodtrykk, blodsukker, etc. selv hjemme, med visshet om at helsepersonell følger opp resultatene. Selskapet har virksomhet i Norge, Sverige, USA og UK.

Sanity

Sanity er en softwareselskap som lager en moderne innholdsplatform, ofte kjent som headless CMS. Som et utviklerverktøy er Sanity effektivt og fleksibelt og lar brukere benytte seg av det nyeste innen web- og cloudteknologi for økt innovasjon og mer fleksibel bruk av innhold. Sanity kontorer i Oslo og San Francisco.

REQ AS

REQ AS er en norsk kapitalforvalter med fokus på aksjer og eiendom. Selskapet eier to konsesjonshavende selskap, REQ Capital AS som forvalter aksjefond, og REQ Alternative Investments AS som forvalter eiendomsfond. Kjernen i forvaltningen er langsiktighet, ansvarlighet og kvalitet. Teamet bak REQ har solid historikk og track record innenfor kapitalforvaltning, og har bakgrunn fra Odin-fondene og Oljefondet (NBIM).