Tamburveien 3, Greåker

På Tamburveien 3 på Greåker i Sarpsborg planlegger vi et nytt næringsbygg med sentral beliggenhet, og god eksponering mot FV109. Bygget er første del av en revitalisering av området rundt bydelssenteret 109-Senteret.

Kontor- og butikklokaler

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 M: +47 99 70 21 36 E: simon.lund@fredriksborg.no

Beskrivelse

Fredriksborg eier området rundt 109-Senteret på Greåker. Området er inne i en transformasjonsprosess drevet frem av store infrastrukturinvesteringer i vei og bane. Fylkesvei 109 skal utvides til firefelt, og jernbane skal omlegges og fjernes fra området. Fredriksborg ønsker å være med i denne utviklingen, og bidra til fornyelse av området. På Tamburveien 3 planlegger vi et nytt næringsbygg med kontor og kommersielle arealer i 1.etasje. Bygget vil være første del av en større ombygning av området, hvor målet er å skape et levende bydelssentrum for Greåker med handel, restauranter, trening, helsetilbud og kontorarbeidsplasser.

Arkitekt på prosjektet er Plus Arkitektur.