Gressvik Torg

Storveien 81, Fredrikstad

Fredriksborg ønsker å videreutvikle området rundt dagens Gressvik torg til et trivelig og bærekraftig bydelssentrum på Gressvik.

Handel/kontor/bolig 12500m²

Herav

Butikklokaler: 3000m² Kontorlokaler: 1500m² Parkering: 2000m² Bolig: 6000m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 M: +47 93 00 11 35 E: vidar.solberg@fredriksborg.no

Beskrivelse

Gressvik Torg er et bydelssentrum for Gressvik. Fredriksborg har i samarbeid med Grydeland Eiendom AS igangsatt regulering av et prosjektet som foreslår å transformere den eldre og dårlige utnyttede bygningsmassen syd for Gressvik torg, og gjennom utvendige gater og torg knytte dette sammen med omgivelsene rundt. Målet er å skape en attraktiv møteplass for lokalbefolkningen i og rundt Gressvik.

Gjennom fornyelse og modernsiering ønsker vi å styrke nærhandelen på Gressvik, samtidig som det etableres et sentralt botilbud med boformer som i liten grad eksisterer i området i dag. Sammen vil dette skape bedre grunnlag for et levedyktig bydelssentrum enn dagens situasjon.

Arkitekt på prosjektet er Plus Arkitektur.