Wilbergjordet 10, Fredrikstad

Butikk- og kontorlokaler 3100m²

Herav

Butikklokaler: 2700m² Kontorlokaler: 400m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Wilbergjordet er et nærsenter bestående av 5 butikker, med dagligvarekjeden Meny i spissen. Senteret har en god posisjon i sitt nærområde, og dekker daglighandelsbehovet til flere store boligområder. Eiendommen ligger inntil fylkesvei 109 som er hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Senteret har bra synlighet mot fylkesveien, og god opplevd og faktisk tilgjenglighet til stor gratis parkeringsoplass. Byggets annen etasje huser diverse servicetilbud innenfor helse og trening.