Wilberg Atrium, Fredrikstad

Kontor 6500m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Wilberg Atrium er et moderne kontorbygg beliggende langs fylkesvei 109, hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Bygget ble ferdigstilt i 2014, og er bygget med fokus på god arkitektur, høy miljøstandard og bruk av innovative tekniske løsninger. Wilbaerg Atrium er en av Østfolds mest ambisjonsrike miljøbygg og har blant annet installasjonsgulv, solcellepanel, behovsstyring av lys og ventilasjon og flere andre energieffektive løsninger. Tilsammen har dette gitt bygget energiklasse A. Også andre miljøtiltak er gjennomført som vannsparetiltak og tilrettelegging for kollektivtransport og sykling. Wilberg Atrium er også det første bygget i Østfold til å bli BREEAM sertifisert, og oppnådde karakteren "Very Good". Den høye miljøstandarden på bygget utløste også betydelig støtte fra ENOVA i byggeprosessen. 

De to høyere volumene på hver ende mot nord og syd på bygget er på henholdsvis tre og fire etasjer. Mellom dem, på en lavere bygningsdel på to etasjer, er det etablert en felles takterrasse for leietakerne. Denne tilfører bygget økt uteareal, men er også et element i grønnstrukturen for å få BREEAM-sertifiseringen på plass. Takterrassen har også tre sett med overlysvinduer som reflekterer dagslys inn i lokalene. 

Wilberg Atrium er fullt utleid og huser, i tillegg til flere store kontoraktører, også Fredrikstad Dyrehospital, en av Norges mest anerkjente veterinærklinikker - blant annet kjent fra TV3 serien "Veterinærene".