Storgata 6, Fredrikstad

Butikk- og kontorlokaler 670m²

Herav

Butikklokaler: 300m² Kontorlokaler: 370m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Storgata 6, også kalt Taarviggården og Anton Olsen-gården, er Fredrikstad sentrums eldste tregård. Bygningen var opprinnelig eiet av kjøpmann Carl Petter Gundersen , men etter en brann i 1841 overtok hans svigersønn Christian Taarvig. I 1911 startet Otto G. Olsen bokhandel i Storgata 6, og da han gav seg overtok hans sønn Anton Olsen butikken, og gav da også det mest kjente navnet til gården.  Som de fleste trebygninger har det vært flere branner i Storgata 6, og etter en mindre brann i 1972 ble bygget restaurertetter tegninger av Ivar Bruu. De senere årene har Storgata 6 huset flere serveringssteder,butikker og kontorlokaler. 

Etter en analyse gjennomført av gammel maling på bygningen klarte vi for noen år siden å finne tilbake til den opprinnelige fargen på huset. Gulfargen som i dag er på huset skal således være identisk med sik Christian Taarvig malte den etter gjennobyggingen etter brannen i 1841.