Stabburveien 1A, Fredrikstad

Kontor- og butikklokaler 1094m²

Herav

Kontorlokaler: 575m² Butikklokaler: 519m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Stabburveien 1A er en kombinert kontor og handelseiendom og ligger sentralt plassert langs fylkesvei 109, hovedtransportåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg og en Østfolds mest trafikkerte veier med en årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 28.500. Eiendommen er en del av handelsområdet Råbekken, som med årene har utviklet seg til å bli en næringsklynge for bilforhandlere og kontor/handelsvirksomheter. Bygget har god eksponering mot forbipasserende trafikk, og har innkjøring fra fylkesveien gjennom stor rundkjøring med kort adkomst videre. 

Eiendommen ble bygget i 2009 og er preget av en moderne arkitektur og høy miljøstandard, med flere energieffektive løsninger som gir lave energi/driftsutgifter for leietakerne.