Produksjonsveien 21, Fredrikstad

Lager og industri 1740m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Produksjonsveien 21 ligger sentralt plassert på Vallehellene Industriområde på Rolvsøy i Fredrikstad. Området huser flere store lager og industrivirksomheter, med nærhet til fylkesvei 109 og E6. Eiendommen har utbyggingspotensial på tilliggende tomt, og kan også sees i sammenheng med naboeiendommen, Produksjonsveien 19, som Fredriksborg også eier.