Produksjonsveien 19, Fredrikstad

Kontor og lagerlokaler 680m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Produksjonsveien 19 er en kombinert lager og kontorbyggning beliggende i Vallehellene industriområde på Rolvsøy i Fredrikstad. Området huser flere store lager og industrivirksomheter, med nærhet til fylkesvei 109 og E6. Eiendommen har utbyggingspotensial på tilliggende tomt, og kan også sees i sammenheng med naboeiendommen, Produksjonsveien 21, som Fredriksborg også eier.