Møllebyen, Moss

Kontor og servering 12000m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Møllebyen, er et område med de gamle møllebygningene ved Fossen i Moss. Møllebyens historie går trolig tilbake til drift av kverner allerede så tidlig som på 1100-tallet, og mot slutten av 1800-tallet var Moss landets tredje største mølleby. De forskjellige møllene hadde en rekke private eiere, inntil 1892 da Stormøllen, Dyre mølle, Kloster mølle, og Nymøllen gikk sammen i interessentskapet Moss Aktiemøller. I 1970-årene ble derimot møllevirksomheten flyttet ned mot sjøen, og etter en stor brann den 14. januar 1971 ble de gamle industribygningene i teglstein i stor grad stående og forfalle. I 1998 gikk derimot Widar Salbuvik inn som lokal investor og startet en storstilt rehabilitering av området. I dag er byggningsmassen totalrestaurert, og representerer et tyngdepunkt i Moss sentrum. Både Moss Bibliotek, kinoen, Moss by- og industrimuseum, House of Foundation og flere restauranter er lokalisert i Møllebyen. 

Møllebyen ble tildelt Statens byggeskikkpris i 2003 og er i dag et svært populært område for byens befolkning. Med området Verket som nærmeste nabo på den andre siden av elven er man også strategisk plassert i den videre utviklingen av Moss by. Verket er et prosjekt i regi av Høegh Eiendom, som planlegger og utvikler en ny bydel med mer enn 2 000 boliger og en rekke næringsarealer i tillegg til skoler, kultur og idrettsanlegg.

Fredriksborg forvalter Møllebyen på vegne av Kvernhuset Invest AS, hvor vi også er største aksjonær.