Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad

Nye Stabburveien 1 - Et moderne bilhus i Fredrikstad

Beskrivelse

Eiendommen skal totalrehabiliteres i 2020, med ferdigstillelse i 3. kvartal. 

Hovedgrep i rehabiliteringen:
  • Bedre synlighet og eksponering for salgsareal - ny glassfasade mot veien.
  • Bedre trafikklogistikk - flere p-plasser og bedre tilgjengelighet til 2. etasje gjennom ny kjørerampe.
  • Bedre tilgjengelighet - nye inngangspartier mot egen parkering for alle bilmerker. 
  • Nye og moderne fasader
  • Ny tekniske anlegg
Vi kan nå tilby et salgslokale i 2. etasjen på ca 1200 kvm. Lokalet inneholder også mulighet for verksted, og felles vaskehall.

Følgende bilmerker er foreløpig etablert ved eiendommen: Volvo, Kia, Subaru, Jaguar og Land Rover.

Beliggenhet

Stabburveien 1 ligger på Råbekken i Fredrikstad, byens hovedområde for bil. Bygget er lokalisert langs FV 109, hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg. FV 109 er blant Østfolds mest trafikkerte veier med en ÅDT på over 26.000.

Eiendommens synlighet fra veien gir god opplevd, og faktisk tilgjengelighet. 

Innhold

Ledig areal

  • Ca. 1200 kvm
  • Mulighet for verksted, og felles vaskehall
  • Moderne glassfasade mot FV 109
  • Tilgjengelig fra høsten 2020
  • Nyrehabilitert 2020
For mer informasjon, ta kontakt eller se prospekt til høyre.