Dronningensgate 1, Moss

Kontor- og butikklokaler 8639m²

Herav

Kontorlokaler: 6500m² Butikklokaler: 1366m² Lager: 773m²

Kontakt

T: +47 69 35 41 80 E: post@fredriksborg.no

Beskrivelse

Dronningens gate er gågaten i Moss, og Dronningens gate 1 er ofte omtalt som selve definisjonen på byens sentrum. Gaten het frem til 1882 "Enggaden", og har lange tradisjoner innefor handel. På begynnelsen av 1900-tallet huset Dronningengs gate 1 "Andersen & Bang", en kjent handelsforretning med stort vareutvalg. Dagens eiendom ble oppført i 1956, og har senere vært pusset opp ved flere anledninger. Eiendommen huset i mange år Kredittkassen, senere Nordea, og er ofte kjent som Nordea-gården. Fredriksborg skal gjennomføre en totalrehabilitering av eiendommen i 2018/2019. For illustrasjoner av nye Dronningens gate, trykk her.